Kalapaikoilla - Boston Whaler 170 Montauk

Kalapaikoilla ohjelmasarjassa Harri Hotti esittelee oman varmaksi ja luotettavaksi havaitun veneensä, Boston Whaler 170 Montauk. Harri valottaa veneensä yleispiirteet sekä kertoo meille hyvän kalastusveneen ominaisuuksista. Vene asiaa käsitellään Kalapaikoilla sarjassa yhteensä neljän jakson verran. Myöhemmissä kahden viikon välein julkaistavissa jaksoissa syvennytään tarkemmin ominaisuuksiin, joita hyvältä heittokalastus veneeltä vaaditaan.